Platby 2. pol. - NOVÝ ÚČET !!!

Vážení rodiče,

dovolujeme si Vám zaslat nové informace ohledně platebního styku se školou.

Nově je zřízen bankovní účet č. 2181119391/8040 určený na platby kroužků, družiny, solné jeskyně, plavání, ŠVP atd !!!

Termíny plateb na 2. pololetí:

Družina: ranní/1 den v týdnu – 500,- Kč, odpolední - 1250,-Kč, celodenní – 1500,- Kč do 30.1.2017

Kroužky: částky naleznete v záložce zájmové kroužky do 15.2.2017

Škola v přírodě:

  1. turnus (2.A,2.B) - 2 720,- Kč do 31.3.2017
  2. turnus (MŠ, 1.A,B,3.A,B, 4.B) – 2 820,- Kč do 31.3.2017
  3. turnus (4.A, 5.A, 5.B) – 2 970,- Kč do 31.3.2017

Stávající účet č. 2181107868/8040  zůstává pouze na platby školkovného a obědů.

Není potřeba měnit inkaso!!!

Sedmé zastavení

Zastavení sedmé  7.9.2016   Střípky posledních týdnů

                           Ministři, utěrky, úprava zeleně, pohyb a nová škola

Vážení rodiče, milí žáci,

uplynul už nějaký pátek, co naši školu navštívili vládní úředníci, pan ministr Babiš (hospodařící s penězi) a paní ministryně Valachová (stará se o školy). Z návštěvy jsem měla dobrý pocit. Příjemně mě překvapilo, jak detailní přehled o situaci současné školy a financí obce mají. Začala jsem doufat v lepší časy, minimálně co se prostor školy týče. Uvěřila jsem, že tento den nás opět posunul blíže ke skutečné realizaci nové školy.

Jak se přihlásit do e-žákovské?

Vážení rodiče,

pokud máte problém s přihlášením do e-žákovské, nepamatujete si přihlašovací údaje, je Vaše dítě v naší škole nové a e-žákovskou jste ještě nikdy nepoužívali? Následující podrobný návod by Vám měl pomoci!

Rodina Palečkovic, aneb jak vyzrát na bacily

Ve středu 25. ledna v dopoledních hodinách proběhne pro předškolní diváky zábavné představení Divadélka Koloběžka
"Rodina Palečkovic, aneb jak vyzrát na bacily".
Děti se prostřednictvím maňásků seznámí se zdravým životním stylem a správným stolováním.

Sleva na dani

I za rok 2016 si můžete snížit daň o úplatu za předškolní vzdělávání, tzv. „školkovné“. Sleva za umístění dítěte v předškolním zařízení umožňuje jednomu ze zákonných zástupců odečíst si z daní výdaje, které v příslušném kalendářním roce prokazatelně vynaložil za pobyt dítěte v mateřské škole. Slevu lze využít pro snížení daně z příjmů za celý rok 2016. Maximální výše roční slevy na jedno dítě je ohraničena částkou měsíční minimální mzdy (9 900 Kč). Výši výdajů potvrdí provozovatel školy do konce ledna 2017.

Klidné prožití vánočních svátků!

Všem žákům a rodičům přejeme klidné a pohodové vánoční svátky a do nového roku hodně zdraví a štěstí.

Ve škole se znovu setkáme v úterý 3. ledna 2017!

Přerušení provozu MŠ

Vážení rodiče, dovolujeme si vás upozornit, že provoz mateřské školy bude v době vánočních prázdnin od pátku 23. 12. 2016 do pondělí 2. 1. 2017 přerušen. Přejeme Vám radostné prožití svátků vánočních, hodně lásky jak rozdané, tak přijaté a do nového roku kromě zdraví hodně štěstí a spokojenosti. Na Vaše děti se budeme opět těšit v úterý 3. 1. 2017. 

Vánoční besídky

Vánoční svátky se blíží, proto si Vás dovolujeme informovat o termínech konání vánočních besídek:

Broučci  pátek 16. 12. v 16.30 hod.
Kytičky, Motýlci  pondělí 19. 12. v 16.30 hod.
Sluníčka  středa 21. 12. v 17 hod.
Ptáčata  čtvrtek 22. 12. v 17 hod.

Motýlci - viz program v příloze!

Jak chtěl skřítek zaspat Vánoce

Ve čtvrtek 14. prosince se děti dozvědí proč se skřítek Grumla netěšil na Vánoce a jak to víla Sněženka zařídila, že si společně zazpívali vánoční koledy, zahráli pohádku O dvou sněhulácích a nakonec se dočkali i vánočního stromečku.